Naročanje numizmatike 2

Okolje: PROD
Index and length must refer to a location within the string. Parameter name: length

Navodilo za izpolnjevanje prijave

Prijava je oblikovana tako, da vas bo vodila po straneh vse do zaključka prijave. O uspešni prijavi boste posebej obveščeni.

Izdelki za prodajo

Izdelki za prodajo so navedeni na seznamu izdelkov na naslednji strani te prijave v rubriki 1.

Pogoji prodaje

Interesente vljudno prosimo, da se pred začetkom izpolnjevanja prijave seznanijo z dokumentom Splošni pogoji za naročila numizmatičnih izdelkov za leto 2023.

Ravnanje z osebnimi podatki

BS kot upravljavec osebnih podatkov kupcev ter DBS in družba Moro & Kunst kot pogodbena obdelovalca teh podatkov se zavezujejo da:

  • bodo osebni podatki kupcev uporabljeni le za potrebe izvedbe naročila, rezervacijo, plačilo in izročitev kupljenih izdelkov;
  • bodo osebni podatki shranjeni na nosilcih podatkov, ki so v lasti BS, DBS in družbe Moro & Kunst in v skladu s sprejeto varnostno politiko BS ter politiko varovanja podatkov v družbah DBS in Moro & Kunst;
  • osebni podatki kupcev, s katerimi razpolagajo BS, DBS in Moro & Kunst, ne bodo posredovani tretjim osebam;
  • bodo osebni podatki naročnikov numizmatičnih izdelkov, ki jih obdelujejo BS in njena pogodbena obdelovalca DBS in Moro & Kunst po izteku enega leta od izteka prevzemnega roka za rezervirane izdelke, izbrisani iz zbirk osebnih podatkov, ki se vodijo v zvezi z naročilom numizmatičnih izdelkov;
  • BS, DBS in Moro & Kunst bodo s prejetimi podatki ravnali skladno z zahtevami veljavnih predpisov o varstvu osebnih podatkov ter skladno s Pogoji za obdelavo osebnih podatkov strank, ki bili sprejeti posebej za obravnavo osebnih podatkov kupcev numizmatike.

Podrobnejše pojasnilo, kako BS varuje zasebnost in osebne podatke posameznikov, je objavljeno v Splošni izjavi o varovanju zasebnosti v Banki Slovenije, dostopni na povezavi Varovanje zasebnosti (bsi.si)