Opozorilo

Vaša seja bo potekla čez :.

Elektronska oddaja pritožbe
Vnos pritožbe
Podatki o pošiljatelju
*
*


*
*


Velikost vseh datotek skupaj ne sme presegati 50 MB. Dovoljeni tipi datotek: .pdf, .tiff, .bmp, .gif, .png, .jpg, .jpeg, .docx, .xlsx, .txt
Koda
* Izjavljam, da se strinjam z obdelavo osebnih podatkov za namene obravnave pritožbe. Banka Slovenije pri obdelavi osebnih podatkov skrbi za varovanje zasebnosti posameznikov ter se zavezuje, da bo obdelava osebnih podatkov potekala skladno s praksami poštenega informiranja in veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Pri obdelavi osebnih podatkov Banka Slovenije ravna v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in drugimi veljavnimi predpisi s tega področja. Osebni podatki se hranijo v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kot je določeno z veljavnimi predpisi, ki zavezujejo Banko Slovenije, ali kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo. Več o varovanju zasebnosti in osebnih podatkov si lahko preberete na povezavi: Varovanje zasebnosti (bsi.si).
Želim, da potrdilo o oddaji pritožbe vsebuje tudi vsebino moje pritožbe (brez prilog).
V kolikor se s slednjim ne strinjate, boste prejeli potrdilo o oddaji pritožbe brez navedbe vsebine vaše pritožbe.