Prijava kršitve v nadzorovanih subjektih
(bankah, hranilnicah in ostalih subjektih nadzora)

Elektronska oddaja prijave


Geslo obstoječe prijave
Vpišite geslo, ki se vam je izpisalo ob oddaji prijave.
 
Geslo:   *
Podatki o prijavitelju
V spodnja polja vpišete vaše kontaktne podatke. Prijavo lahko podate tudi anonimno. V primeru, da želite podati anonimno prijavo, vpišete le tiste kontaktne podatke, ki ne omogočajo identifikacije. Kontaktni podatki se uporabljajo za povratno komunikacijo z vami. Če podate anonimno prijavo in želite povratne informacije o obravnavi anonimne prijave, prosimo, da navedete, na kateri naslov oziroma način jo želite prejeti.
 
Ime:  
Priimek:  
Naslov:  
Poštna št. in kraj:  
E-pošta:  
Telefon:  
   
Podatki o kršitvi
Za kršitev sem izvedel: *
Podatki o osebi, ki je storila kršitev: *
(navedite ime in priimek in/ali delovno mesto oz. funkcijo ali druge podatke, ki omogočajo identifikacijo)
Kdaj je bila kršitev storjena oz. kdaj ste izvedeli za kršitev?
(lahko navedete datum ali časovno obdobje oz. navedite ali kršitev še traja)
Navedite kontaktne podatke oseb, ki so bile prisotne ali so drugače seznanjene s kršitvijo in bi lahko podale dodatne informacije.
(ime, naslov, telefon…)
Ste glede spornega ravnanja že kako ukrepali?
(npr. obvestilo nadrejenemu, obvestilo na KPK ali drugemu pristojnemu organu)
Čim bolj podrobno opišite storjeno kršitev: *
(omejitev 10000 znakov)
Podatki o kršitvi
Za kršitev sem izvedel: *
V nadaljevanju vnesete le tiste podatke oziroma priložite tiste dokumente, s katerimi želite dopolniti prvotno prijavo. Podatkov in dokumentov, ki ste jih posredovali s prvo prijavo, ni potrebno vnašati.
 
Dodatne informacije v zvezi s prijavo kršitve.
(omejitev 10000 znakov)
Priloge k prijavi kršitve
Dodajte morebitne dokaze, ki podpirajo vaše trditve. Velikost vseh datotek skupaj ne sme presegati 50 MB. Če velikost prilog presega 50 MB, oddajte prijavo, ostale priloge pa dodajte tako, da izberete možnost Želim dopolniti obstoječo prijavo. Dovoljene so datoteke tipa: .pdf, .tiff, .bmp, .gif, .png, .jpg, .jpeg, .docx, .xlsx, .txt, .xml.
 

Dodaj datoteko

Predhodna obravnava kršitve
Ali ste prijavo vložili tudi po postopku v notranji poti? 
Navedite, ali je prijavljeno kršitev že obravnaval zaupnik znotraj vaše organizacije ali kakšen drug nadzorni organ in ali ste prejeli zapisnik nadzora ali kateri
koli drugi dokument, ki vsebuje rezultate nadzora. Dokumente priložite prijavi.
Zaščita pred povračilnimi ukrepi
Ali obstaja tveganje povračilnih ukrepov zaradi prijave?
 
Ali so bili zoper vas uvedeni povračilni ukrepi po podani notranji prijavi?
Če da, prosimo, navedite, kateri:
Če ste podali prijavo v zvezi s kršitvami, za katere ste izvedeli v delovnem okolju (kot zaposleni), ter želite pomoč pri uveljavljanju zaščite pred povračilnimi ukrepi označite, katero obliko zaščite uveljavljate.
Potrebujem pomoč in zaščito pred povračilnimi ukrepi v obliki:


Koda
V polje prepišite kodo.
 
captcha *
Zamenjaj kodo
  Izjavljam, da sem seznanjen s pravili za zaščito identitete prijavitelja in se strinjam z njihovo uporabo pri obravnavi te prijave.
  Potrjujem, da so informacije v tej prijavi resnične, prijavo podajam v dobri veri in sem seznanjen, da je neresnična prijava lahko prekršek.
Pravila za zaščito identitete prijavitelja