Prijava kršitve v nadzorovanih subjektih
(bankah, hranilnicah in ostalih subjektih nadzora)

Elektronska oddaja prijave


Geslo obstoječe prijave
Vpišite geslo, ki se vam je izpisalo ob oddaji prijave.
 
Geslo:  *
Podatki o prijavitelju
Vpišite vaše osebne podatke ali označite, da želite prijavo oddati anonimno. Vnesite želeno obliko povratne komunikacije ali drugo obvestilo v zvezi s povratno komunikacijo.
 
Prijavo želim oddati anonimno: 
Ime: 
Priimek: 
Naslov: 
Poštna št. in kraj: 
E-pošta: 
Telefon: 
Zaposlitev: 
   
Podatki o kršitvi
Podatki o osebi, ki je storila kršitev: *
(navedite ime in priimek in/ali delovno mesto oz. funkcijo ali druge podatke, ki omogočajo identifikacijo)
Kdaj je bila kršitev storjena oz. ste izvedeli za kršitev?
(lahko navedete datum ali časovno obdobje oz. navedite ali kršitev še traja)
Navedite kontaktne podatke oseb, ki so bile prisotne ali so drugače seznanjene s kršitvijo in bi lahko podale dodatne informacije.
(ime, naslov, telefon…)
Ste glede spornega ravnanja že kako ukrepali?
(npr. obvestilo nadrejenemu, obvestilo na KPK ali drugemu organu)
Čim bolj podrobno opišite storjeno kršitev: *
(omejitev 10000 znakov)
Podatki o kršitvi
V nadaljevanju vnesete le tiste podatke oziroma priložite tiste dokumente, s katerimi želite dopolniti prvotno prijavo. Podatkov in dokumentov, ki ste jih posredovali s prvo prijavo, ni potrebno vnašati.
Če boste v dopolnitvi prijave navedli vaše kontaktne podatke, ki jih želite uporabiti za komunikacijo z Banko Slovenije, ali druge podatke, iz katerih bo mogoče ugotoviti vašo identiteto, prosimo upoštevajte, da bodo vaši podatki v internih postopkih Banke Slovenije varovani kot zaupni. Kljub temu se ti podatki lahko razkrijejo v internih postopkih ali morebitnih sodnih, če je to nujno za izvedbo konkretnega postopka v zvezi s kršitvijo.
 
Dodatne informacije v zvezi s prijavo kršitve.
(omejitev 10000 znakov)
Priloge k prijavi kršitve
Dodajte priloge. Velikost vseh datotek skupaj ne sme presegati 50 MB. Če velikost prilog presega 50 MB, oddajte prijavo, ostale priloge pa dodajte tako, da izberete možnost Želim dopolniti obstoječo prijavo. Dovoljene so datoteke tipa: .pdf, .tiff, .bmp, .gif, .png, .jpg, .jpeg, .docx, .xlsx, .txt, .xml.
 

Dodaj datoteko

Koda
V polje prepišite kodo.
 
captcha *
Zamenjaj kodo
 Izjavljam, da sem seznanjen s pravili za zaščito identitete prijavitelja in se strinjam z njihovo uporabo pri obravnavi te prijave.
Pravila za zaščito identitete prijavitelja