Prijava kršitve v Banki Slovenije

Elektronska oddaja prijave


Geslo obstoječe prijave
Vpišite geslo, ki se vam je izpisalo ob oddaji prijave.
 
Geslo:   *
Podatki o prijavitelju
V spodnja polja vpišete vaše kontaktne podatke. Prijavo lahko podate tudi anonimno. V primeru, da želite podati anonimno prijavo, vpišete le tiste kontaktne podatke, ki ne omogočajo identifikacije. Kontaktni podatki se uporabljajo za povratno komunikacijo z vami. Če podate anonimno prijavo in želite povratne informacije o obravnavi anonimne prijave, prosimo, da navedete, na kateri naslov oziroma način jo želite prejeti.
 
Ime:  
Priimek:  
Naslov:  
Poštna št. in kraj:  
E-pošta:  
Telefon:  
   
Podatki o kršitvi
Za kršitev sem izvedel: *

1 Označite v kakšnih okoliščinah ste izvedeli za kršitev. Ta informacija je za nas pomembna, da bomo prijavo obravnavali tako, da zagotovimo vse potrebno za zaščito prijaviteljev pred morebitnimi povračilnimi ukrepi v delovnem ali podobnem okolju. »Delovno in podobno razmerje« je delovno razmerje, lahko pa tudi razmerje zunaj delovnega razmerja, če gre za prostovoljstvo, pripravništvo, vajeništvo, pogodbeno delo, študentsko delo, sodelovanje v razpisnih postopkih v vlogi kandidata, kot tudi vsako drugo sodelovanje v dejavnosti Banke Slovenije, ki jo izvajajo samozaposlene osebe na podlagi pogodbe, ali delo pod nadzorom in vodstvom zunanjih izvajalcev, podizvajalcev ali dobaviteljev, ne glede na plačilo in ne glede na to, ali se je razmerje že končalo ali se šele vzpostavlja s postopkom zaposlovanja ali s pogajanji pred podpisom pogodbe.
 
Podatki o osebi, ki je storila kršitev: *
(navedite ime in priimek in/ali delovno mesto oz. funkcijo ali druge podatke, ki omogočajo identifikacijo)
Kdaj je bila kršitev storjena oz. kdaj ste izvedeli za kršitev?
(lahko navedete datum ali časovno obdobje oz. navedite ali kršitev še traja)
Navedite kontaktne podatke oseb, ki so bile prisotne ali so drugače seznanjene s kršitvijo in bi lahko podale dodatne informacije.
(ime, naslov, telefon…)
Ste glede spornega ravnanja že kako ukrepali?
(npr. obvestilo nadrejenemu, obvestilo na KPK ali drugemu pristojnemu organu)
Čim bolj podrobno opišite storjeno kršitev: *
(omejitev 10000 znakov)
Podatki o kršitvi
Za kršitev sem izvedel: *

2 »Delovno in podobno razmerje« je delovno razmerje, lahko pa tudi razmerje zunaj delovnega razmerja, če gre za prostovoljstvo, pripravništvo, vajeništvo, pogodbeno delo, študentsko delo, sodelovanje v razpisnih postopkih v vlogi kandidata, kot tudi vsako drugo sodelovanje v dejavnosti Banke Slovenije, ki jo izvajajo samozaposlene osebe na podlagi pogodbe, ali delo pod nadzorom in vodstvom zunanjih izvajalcev, podizvajalcev ali dobaviteljev, ne glede na plačilo in ne glede na to, ali se je razmerje že končalo ali se šele vzpostavlja s postopkom zaposlovanja ali s pogajanji pred podpisom pogodbe.
V nadaljevanju vnesete le tiste podatke oziroma priložite tiste dokumente, s katerimi želite dopolniti prvotno prijavo. Podatkov in dokumentov, ki ste jih posredovali s prvo prijavo, ni potrebno vnašati.
Če boste v dopolnitvi prijave navedli vaše kontaktne podatke, ki jih želite uporabiti za komunikacijo z Banko Slovenije, ali druge podatke, iz katerih bo mogoče ugotoviti vašo identiteto, prosimo upoštevajte, da bodo vaši podatki v internih postopkih Banke Slovenije varovani kot zaupni. Kljub temu se ti podatki lahko razkrijejo v internih postopkih ali morebitnih sodnih, če je to nujno za izvedbo konkretnega postopka v zvezi s kršitvijo.
 
Dodatne informacije v zvezi s prijavo kršitve.
(omejitev 10000 znakov)
Priloge k prijavi kršitve
Dodajte morebitne dokaze, ki podpirajo vaše trditve. Velikost vseh datotek skupaj ne sme presegati 50 MB. Če velikost prilog presega 50 MB, oddajte prijavo, ostale priloge pa dodajte tako, da izberete možnost Želim dopolniti obstoječo prijavo. Dovoljene so datoteke tipa: .pdf, .tiff, .bmp, .gif, .png, .jpg, .jpeg, .docx, .xlsx, .txt, .xml.
 

Dodaj datoteko

Zaščita pred povračilnimi ukrepi
Če ste za kršitev izvedeli v delovnem ali podobnem razmerju in želite pomoč pri uveljavljanju zaščite pred povračilnimi ukrepi označite, katero obliko zaščite
uveljavljate.
Potrebujem pomoč in zaščito pred povračilnimi ukrepi v obliki:Koda
V polje prepišite kodo.
 
captcha *
Zamenjaj kodo
  Izjavljam, da sem seznanjen s pravili za zaščito identitete prijavitelja in se strinjam z njihovo uporabo pri obravnavi te prijave.
  Potrjujem, da so informacije v tej prijavi resnične, prijavo podajam v dobri veri in sem seznanjen, da je neresnična prijava lahko prekršek.
Pravila za zaščito identitete prijavitelja