Informacije o piškotkih
O sistemu

Člani sistema SISBIZ

Člani sistema SISBIZ po ZCKR

Člani sistema SISBIZ so subjekti, ki so opredeljeni v drugem in tretjem odstavku 15. člena ZCKR in sklepajo kreditne posle s poslovnimi subjekti. Subjekti, ki so obvezni člani, se morajo v sistem SISBIZ vključiti:

  • Banke in podružnice bank držav članic ali tretjih držav, ki so ustanovljene v Republiki Sloveniji z dnem vzpostavitve sistema SISBIZ.
  • Ostali subjekti iz drugega odstavka 15. člena ZCKR se v sistem SISBIZ vključijo v roku pol leta od izdaje predpisa o njihovi obveznosti poročanja, ki ga izda Banka Slovenije na podlagi ZCKR. Banka Slovenije izda navedeni predpis najkasneje v roku štirih let od vzpostavitve sistema izmenjave SISBIZ.

Subjekti, iz tretje točke tretjega odstavka 15. člena ZCKR sicer niso obvezni člani sistema SISBIZ, vendar se za vključitev lahko odločijo. Te subjekte nato Banka Slovenije s podzakonskim aktom vključi v sistem SISBIZ in za njih predpiše vsebino in način poročanja podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov.

V skladu z drugim in tretjim odstavkom 15. člena Zakona o centralnem kreditnem registru so člani SISBIZ trenutno naslednji subjekti: