Informacije o piškotkih
Dostop

Dostop do podatkov

Podatki v SISBIZ so zaupni

Dostop do sistema SISBIZ je omogočen le članom SISBIZ oz. pooblaščenim osebam pri članu, z digitalnim potrdilom kvalificiranega izdajatelja. Člani sistema izmenjave SISBIZ lahko dostopajo do vseh podatkov, ki se v sistemu obdelujejo in izmenjujejo.

Vsak dostop do podatkov se beleži in nadzoruje z verodostojno in celovito revizijsko sledjo ter hrani tako, da je omogočeno poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki izpisani oz. vpogledani, vključno s podatki o tem, kateri član sistema jih je posredoval in komu so bili posredovani na vpogled.

Vpogled v podatek je dovoljen v naslednjih primerih:

  • ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca, ki bi s sklenitvijo posameznega posla nastalo za člana;
  • ocene kreditnega tveganja, ki je nastalo v zvezi z izvajalcem kreditnega posla;
  • izterjave zapadlih obveznosti;
  • reševanje pritožbe/reklamacije poslovnega subjekta;
  • revizije;
  • posodabljanje podatkov, ki se vključujejo v sistem SISBIZ.