Informacije o piškotkih
Dostop

Dostop do podatkov

Podatki v SISBIZ so zaupni

Dostop do sistema SISBIZ je omogočen le članom SISBIZ oz. pooblaščenim osebam pri članu, z digitalnim potrdilom kvalificiranega izdajatelja. Člani sistema izmenjave SISBIZ lahko dostopajo do vseh podatkov, ki se v sistemu obdelujejo in izmenjujejo.

Vsak dostop do podatkov se beleži in nadzoruje z verodostojno in celovito revizijsko sledjo ter hrani tako, da je omogočeno poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki izpisani oz. vpogledani, vključno s podatki o tem, kateri član sistema jih je posredoval in komu so bili posredovani na vpogled.

Vpogled v podatek je dovoljen v naslednjih primerih:

  • ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca,
  • ocene kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za člana ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla,
  • izterjave zapadlih obveznosti,
  • reševanja reklamacije poslovnega subjekta,
  • revizije.