Informacije o piškotkih
O sistemu

Organiziranost

Sistem izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov je bil vzpostavljen s 1.1.2017, na podlagi ZCKR. Upravljavec sistema je Banka Slovenije. Od vzpostavitve sistema do 31.8.2020 so se v sistemu SISBIZ izmenjavali mesečni podatki o zadolženosti poslovnih subjektov pri bankah, hranilnicah in podružnicah bank držav članic, ustanovljenih v Republiki Slovenije (bančni člani).  Od 1.10.2020 dalje se v sistemu SISBIZ, poleg podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov pri bančnih članih,  izmenjujejo tudi podatki  o zadolženosti poslovnih subjektov pri drugih – nebančnih članih. Tako bančni kot nebančni člani od 1.10.2020 dalje pošiljajo podatke v sistem takoj ob sklenitvi kreditnega posla (izpostavljenosti) s poslovnim subjektom oz. takoj ob nastanku spremembe na tem poslu.

Člani so odgovorni za pravilnost in ažurnost podatkov, ki se obdelujejo v sistemu SISBIZ ter zagotavljajo popravek napačnih podatkov v skladu z ZCKR in podzakonskimi akti.

Banka Slovenije kot upravljavec sistema zagotavlja pravilno in nemoteno delovanje SISBIZ in v tem okviru predvsem delovanje programske in strojne opreme ter njeno fizično in elektronsko zaščito, kakor tudi funkcionalnost sistema v smislu določb področnih predpisov (ZCKR in ZBan-2). Banka Slovenije je tudi nadzorni in prekrškovni organ glede pravilnosti poročanja članov in izpolnjevanja pogojev za članstvo.