Informacije o piškotkih
Dostop

Za druge zakonske upravičence

Drugi zakonski upravičenci so državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki jih zakon izrecno pooblašča, da lahko dostopajo do podatkov, ki se obdelujejo v sistemu SISBIZ.

Spletna aplikacija Urad SISBIZ

Urad SISBIZ je spletna aplikacija, ki omogoča:

  • prijavo uporabnikov v sistem,
  • poizvedovanje po podatkih poslovnih subjektov,
  • izpis podatkov v pdf obliki,
  • pregled statistik.

Dostop do spletne aplikacije Urad SISBIZ

Zakonski upravičenci se v sistem vključijo po naslednjem postopku:

  • z Banko Slovenije sklenejo pogodbo o vključitvi,
  • imenujejo generalnega skrbnika in njegovega namestnika,
  • za generalnega skrbnika in njegovega namestnika preko spletne aplikacije registrirajo kvalificirano digitalno potrdilo,
  • posredujejo natisnjen obrazec o prijavljenem kvalificiranem digitalnem potrdilu po pošti na naslov: Banka Slovenije, Centralni kreditni register, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.