Informacije o piškotkih
O sistemu

Pravice poslovnih subjektov

Pravica do seznanitve

Banka Slovenije kot upravljavec sistema izmenjave informacij SISBIZ v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru zagotavlja poslovnemu subjektu pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu izmenjave informacij prek spletne aplikacije – Moj SISBIZ, ki poslovnemu subjektu omogoči vpogled in izpis podatkov glede:

  1. informacije, ali se zaupni podatki v zvezi s poslovnim subjektom obdelujejo v sistemu izmenjave informacij ali ne;
  2. vseh podatkov, ki se o tem poslovnem subjektu obdelujejo v sistemu izmenjave informacij, vključno z informacijo o tem, kateri kreditodajalec oz. član sistema je posredoval podatke za sistem izmenjave informacij;
  3. informacije o tem, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen je posamezni član sistema, v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru dostopal do teh podatkov, razen če zakon izrecno prepoveduje posredovanje teh informacij.

Pravica do popravka podatkov v SISBIZ

Če poslovni subjekt utemeljeno nasprotuje posameznim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek sistema SISBIZ, lahko zahteva njihov izbris, spremembo ali popravek pri banki, ki je poročala sporne podatke. Pravico poslovni subjekt uveljavlja prek spletne aplikacije Moj SISBIZ. V primeru vnosa pritožbe preko aplikacije Moj SISBIZ se pritožba brez časovnega zamika avtomatsko preusmeri v reševanje. Poslovni subjekt, ki nima možnosti dostopa do spleta ali ne razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom, lahko pravico do pritožbe uveljavlja pisno pri upravljavcu ali članu, in sicer z obrazcem, ki ga osebno ali po pošti vloži pri Banki Slovenije (upravljavcu) ali članu sistema. Priporočljivo je, da poslovni subjekt pritožbo naslovi oz. odda na tisto banko, ki je problematične podatke poročala v sistem SISBIZ. Upravljavec ali član sistema najkasneje v 20 delovnih dneh od prejema zahteve poslovni subjekt obvesti, ali je zahteva utemeljena ali ne. V primeru utemeljene zahteve upravljavec ali član sistema podatke izbriše, dopolni ali popravi v roku petih delovnih dni.