Informacije o piškotkih
Dostop

Za poslovne subjekte

Spletna aplikacija Moj SISBIZ

Moj SISBIZ je spletna aplikacija, ki poslovnim subjektom omogoča vpogled v podatke, ki se o njih zbirajo in obdelujejo v sistemu SISBIZ.

Dostop do aplikacije Moj SISBIZ

Za vzpostavitev dostopa do spletne aplikacije Moj SISBIZ je potrebno:

  • preko spletne aplikacije registrirati kvalificirano digitalno potrdilo (navodila za registracijo digitalnega potrdila) osebe, ki je pri poslovnem subjektu pooblaščena za dostop do Moj SISBIZ in posredovati obrazec o prijavljenem kvalificiranem digitalnem potrdilu, in sicer skladno z navodili, ki jih prejemnik takoj samodejno prejme na svoj elektronski naslov (ki je vpisan v digitalnem potrdilu uporabnika).
  • Počakati na avtorizacijo kvalificiranega digitalnega potrdila, ki ga opravi Banka Slovenije po prejemu obrazca o prijavljenem kvalificiranem digitalnem potrdilu (o avtorizaciji je uporabnik obveščen preko e-pošte).
  • Vstopiti v aplikacijo Moj SISBIZ – z gumbom "VSTOP V APLIKACIJO" – in v sklopu menijske postavke "Predračuni" naročiti ustrezen paket dostopa (predračun) ter ga plačati.

Po plačilu predračuna pridobi uporabnik dostop do vseh funkcionalnosti aplikacije Moj SISBIZ.

Spletna aplikacija "Moj SISBIZ" omogoča:

  • vpogled v lastne podatke poslovnega subjekta,
  • izpis lastnih podatkov v pdf obliki,
  • seznanitev z informacijo o vpogledih (kdo, kdaj in s kakšnim namenom je vpogledoval v podatke poslovnega subjekta),
  • oddajo pritožbe.

Za uporabo spletne aplikacije Moj SISBIZ se zaračuna nadomestilo v skladu z veljavno Tarifo sistema izmenjave informacij.